ביתפרוייקטיםמלון הנסיכה

מלון הנסיכה

משרד אדריכלים ARA

צילום: רוני בלחסן