ביתפרוייקטיםמשרדי סופר סוניק

משרדי סופר סוניק

תכנון ועיצוב: אור כוכב ותמר רוזן

צילום: רומן שבצ׳וק