ביתפרוייקטיםקפה לנדוור שרונה

קפה לנדוור שרונה

אדריכלית אלונה אליאסי

צילום: אלעד גונן