ביתפרוייקטיםקפה נטו שרונה

קפה נטו שרונה

סטודיו מו

צילום אלעד גונן